Please select typing mode then click into the window before typing Viet Unicode
OffVNIVIQR


OR paste your text in the window then click the Convert button
It may be slow, depends on your connection. If it does not convert, click one more time.

Giải thích thêm:

1. Bạn muốn đánh máy một bản văn mới ở dạng Viet Unicode thì chọn kiểu gõ
(VNI chẳng hạn) rồi click vào khung trống để đánh máy. 
Xong rồi highlight bản văn, COPY (Ctrl-c) vào memory, đem qua 
Paste (Ctrl-v) vào khung Reply và Submit.

2. Bạn đang đọc một bản văn ở dạng VIQR (Vietnet) và muốn chuyển 
qua dạng khác thì highlight bản văn đó rồi COPY vào memory. Xong rồi 
vào trang này, PASTE (Ctrl-v) đoạn văn đó vào trong khung trống trên đây,
rồi bấm nút convert
qua dạng nào bạn muốn. Muốn SAVE nó thì highlight rồi COPY vào 
memory rồi đem qua Word Editor (Winword chẳng hạn) và PASTE 
vào đó hay PASTE vào khung Reply và Submit.

Bạn cũng có thể hoán chuyển giữa các dạng Unicode, VIQR, VPS, VNI. 
Bạn cần quen thuộc với kỹ thuật COPY and PASTE để mang bản văn 
qua lại giữa các nhu liệu khác nhau.

Chúc bạn thành công. Cám ơn tuan.tran@avys.de đã cho dùng các java scripts.